นายแทน ชวนทําอาหาร

About Influencer

Subscribers

1,090,000

Total Views

209,428,480

Total Videos

1,251

Top50 Engagement Score

27

Overview

รับข้อมูลเพิ่มเติม ของ นายแทน ชวนทําอาหาร

Top Category

หมวดหมู่สินค้าที่สร้างยอดขายสูงสุดให้กับแบรนด์ต่างๆ

รับข้อมูลเพิ่มเติม ของ นายแทน ชวนทําอาหาร