นายแทน ชวนทําอาหาร

About Influencer

Subscribers

1,050,000

Total Views

199,784,466

Total Videos

1,171

Top50 Engagement Score

27

Overview

รับข้อมูลเพิ่มเติม ของ นายแทน ชวนทําอาหาร

Top Category

หมวดหมู่สินค้าที่สร้างยอดขายสูงสุดให้กับแบรนด์ต่างๆ

รับข้อมูลเพิ่มเติม ของ นายแทน ชวนทําอาหาร